Chi tiết cách vào chế độ Safemode trên máy tính Windows 7/8/10

 

Cách khởi động vào chế độ Safemode cho máy tính chạy các phiên bản của hệ điều hành Windows.  Trong chế độ Safemode, máy tính của bạn sẽ chỉ chạy và khởi động những chương trình bắt buộc, những chương trình , phần mềm độc hại sẽ không được chạy vì thế bạn có thể dễ dàng loại bỏ chúng. Ở chế độ safemode bạn có sử dụng nhiều công cụ chuẩn đoán bao gồm:

-          Khôi phục hệ thống

-          Cài đặt cập nhật windows

-          Cập nhật , gỡ bỏ các thiết bị và trình điề khiển từ máy tính

-          Trình xem sự kiện

-          Thông tin hệ thống, các thông tin về phần cứng và hệ điều hành

-          Dấu nhắc lệnh

-          Registry Editor

Thông thường bạn có thể tùy chọn 3 chế độ khác nhau đó là : Safe mode ( chế độ an toàn , Safemode with Networking (chế độ an toàn với mạng )  và Safemode with Command Prompt ( chế độ an toàn với Command Prompt) .

Dưới đây là chi tiết các bước vào chế độ Safemode của từng hệ điều hành

1. Chế độ an toàn trong Windows 7

Các bước để khởi động một hệ thống Windows 7 và Safe Mode tương tự với Windows Vista :

Bước 1 : Ngắt kết nối với các thiết bị ngoại vi

Bước 2 : Khởi động lại máy tính

Bước 3 : Nhấn F8 trước khi biểu tượng Windows 7 xuất hiện. Nếu bạn có nhiều hơn một hệ điều hành được cài đặt trong máy tính thì hãy sử dụng phím mũi tên và chọn vào hệ điều hành muốn khởi động Safemode

Bước 4 : Chọn chế độ Safemode bằng cách sử dụng các phím mũi tên và nhấn Enter

Bước 5 : Chọn đăng nhập với quyền Administrator nếu được hỏi.

Khởi động chế độ safemode ở windows 7

2. Chế độ an toàn trong windows 8/8.1/10

Đối với các thế hệ windows từ windows 8 trở đi cách khởi động vào chế độ Safemode là tương tự nhau: Bước 1: Giữ phím Shift và nhấp vào restart

Bước 2 : Tại màn hình Choose a option, chọn Troubleshoot

Bước 3 : Chọn tùy chọn nâng cao

Bước 4 : Chọn cài đặt khởi động

Bước 5 : Nhấp vào khởi động lại.

Khởi động chế độ safemode ở win 8/8.1/10

Bước 6: Máy tính sẽ khởi động lại vào màn hình Startup Settings, nhấn F4 để khởi động  vào chế độ an toàn, F5 để vào chế độ An toàn với mạng và F6 để vào chế độ an toàn với Command Prompt.

 

 

 

Hà Nội: 097.497.5555