Hướng dẫn sử dụng máy in trong mạng LAN

Lấy ví dụ Windows XP, từ menu Start >Printers and Faxes. Sau đó chọn vào Add a Printer. Sau đó, nhấn Next. Tiếp theo cần lưu ý đánh dấu chọn vào A network Printer... Nhấn next để tiếp tục.

Thông thường, máy in nếu như để trong một thư mục share thì chọn tiếp vào Find a printer in the directory... nhấn next để tiếp tục.

Hướng dẫn sử dụng máy in trong mạng LAN

Lúc này, thủ thuật đã hoàn tất 50%. Hãy bấm vào nút Find Now, nếu muốn chọn chính xác máy in cần chia sẻ. Sau đó, nhấn vào ok để hoàn tất.

Bước tiếp theo, cần chọn Yes nếu muốn set đó là máy in mặc định, ngược lại là No. Nhấn Finish để hoàn tất. Sau này, nếu có máy in dự phòng khi máy in chính bị hỏng, người sử dụng có thể thiết lập lại tương tự như trên. Nếu như muốn delete printer để thêm một máy in mới, một cách tương tự chọn delete printer. Nhấn OK hoàn tất.

Sài Gòn: 0932.796.115 Hà Nội: O9O1.85.6888